En unik testlösning på marknaden

Vid appliceringstillfället placerar installatören testetiketter i diskreta områden eller i synliga områden på ytorna som beläggs. En av klistermärkena kommer att beläggas och den andra klistermärken lämnas obehandlad. Installatören återvänder till dina lokaler var 15: e 30: e dag (ska diskuteras med den professionella applikatorn) med en testlösning som testar för aktiviteten av förekomsten av en biocid på ytorna.

Nordic Chem-testkit

Detta görs i närvaro av din företagsrepresentant. Testlösningen appliceras på båda klistermärkena och på klistermärket som har belagts ska lösningen fläcka ytan. På den obehandlade sidan bör lösningen inte fläcka ytan.

Testlösningen fläckar en yta om vår antimikrobiella beläggning fortfarande finns och är aktiv på ytan. Detta beror på att testlösningen binds till vår antimikrobiella beläggning. Testpaketet ger kunden försäkran om att beläggningen fortfarande är aktiv på ytan och kontinuerligt avslutar bakterier och virus som kommer i kontakt med den behandlade ytan.

Återgår till affärer ett steg före!

Nordic Chem fokuserar på att återställa företag till normal drift och lönsamhet. Vi tillhandahåller inte bara den mest avancerade tekniken för långsiktigt skydd av dina lokaler utan hjälper också företag att visa sitt initiativ. Beläggningen och initiativet tillämpas av utbildade proffs och vårt team på HQ är redo och villiga att anpassa och uppfylla varje företags behov.