Medvetenhetsinitiativ mot Coronavirus

Nordic Chem-programmet är ett initiativ som syftar till att främja sinnesfrid hos företagets passagerare och påskynda återgången till normal drift och lönsamhet under och efter pandemi.

Efter installation av Nordic Chem Antimikrobiell beläggning av en godkänd installatör, kan företag komma in i Nordic Chem-registret.

111111
222
444

Tillbaka i affärer

Syftet med Nordic Chem-initiativet är att hjälpa företag att kommunicera de åtgärder de har vidtagit för att minska viral och bakteriell ytförorening. Initiativet genomförs av Nordic Chem-godkända installatörer som rapporterar tillbaka till Nordic Chem HQ efter avslutad ytbehandling för en lokal.

Efter installationen av Nordic Chem Antimikrobiell beläggning har företagets ägare rätt till följande som en pågående gratis tjänst:

  1. Medvetenhetscertifikat som ska placeras i lokalerna.
  2. En onlinebanner som länkar till en teknologisida och kan placeras på företagets webbplats eller sociala mediekanaler. Den är utformad för att utbilda besökarna om de ytskyddsåtgärder som ditt företag har vidtagit.
  3. 7 dagar per vecka telefon- och e-postkundsupport till företaget och dess passagerare.

Alla anläggningar som behandlas med våra beläggningar har möjlighet att bli en del av initiativet. Genom att främja de åtgärder som företaget vidtar för att öka passagerarnas säkerhet säkerställer det välbefinnandet för kunder, anställda, patienter och entreprenörer.

Dina lokaler kommer att vara övertygade om att ditt företag bryr sig om hygien säkerhet, vilket kan leda till mer produktivitet och bana en tydligare väg mot normal affärsverksamhet. Initiativet är särskilt populärt bland HR-avdelningar eftersom det ger dem möjlighet att informera återkommande anställda om de steg företaget har vidtagit för att säkerställa en hälsosam miljö.

Återgår till affärer ett steg före!

Nordic Chem fokuserar på att återställa företag till normal drift och lönsamhet. Vi tillhandahåller inte bara den mest avancerade tekniken för långsiktigt skydd av dina lokaler utan hjälper också företag att visa sitt initiativ. Beläggningen och initiativet tillämpas av utbildade proffs och vårt team på HQ är redo och villiga att anpassa och uppfylla varje företags behov.